Việt Nam sẽ cắt giảm 48,5% số dòng thuế khi EVFTA có hiệu lực. Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định quy định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, với việc sẽ xóa bỏ ngay 48,5% số dòng thuế nhập khẩu khi hiệp định có hiệu lực.


Cần thiết ban hành nghị định
Theo Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT - Bộ Tài chính), ngày 8/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cùng các văn kiện liên quan.

Để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng dự thảo nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA, giai đoạn từ nửa cuối năm 2020 đến hết ngày 31/12/2022.

Việc xây dựng dự thảo nghị định thực hiện đúng cam kết của Việt Nam tại Hiệp định EVFTA, đảm bảo tính tương thích của nghị định với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết; bao gồm việc tuân thủ Hiệp định Hải quan ASEAN (Điều 19) về việc áp dụng Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2017 của ASEAN và Danh mục HS phiên bản 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới khi xây dựng Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực thi Hiệp định EVFTA.

Nghị định cũng tuân thủ đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 về thẩm quyền ban hành các Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.

Đồng thời, các quy định của nghị định phù hợp với quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; tuân thủ nguyên tắc xây dựng thuế suất khi chuyển đổi trong Hiệp định EVFTA, đảm bảo lợi ích và bảo lưu cam kết thuế quan của Việt Nam.

Hiện dự thảo nghị định đã được Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến và thông tin rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.

Giảm thu hơn 5.000 tỷ đồng do cắt giảm thuế
Theo đại diện Vụ HTQT, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU và sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU.

Đối với số dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trên cơ sở đó, mức giảm thu từ thuế nhập khẩu do cắt giảm thuế nhập khẩu theo EVFTA dự kiến là 2.516,8 tỷ đồng trong cả lộ trình 15 năm, trong đó, mức giảm dự kiến của năm đầu tiên ngay khi hiệp định có hiệu lực khoảng 550 tỷ đồng, các năm tiếp theo đến cuối lộ trình dự kiến giảm khoảng 140,5 tỷ đồng/năm.

Về tác động của cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất khẩu với hàng xuất khẩu sang EU với lộ trình lên đến 15 năm. Những mặt hàng quan trọng còn lại như dầu thô, than đá... sẽ tiếp tục được duy trì thuế xuất khẩu và áp dụng một mức trần thuế suất thuế xuất khẩu.

Theo tính toán, mức giảm thu từ thuế xuất khẩu do cam kết cắt giảm/xóa bỏ thuế xuất khẩu EVFTA trên cơ sở các giả định và cách xác định nêu trên dự kiến khoảng 20,5 tỷ đồng trong 15 năm, tương đương với dự kiến giảm khoảng 1,3 tỷ đồng/năm.
Như vậy, tổng mức giảm thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong cả lộ trình cắt giảm thuế quan thực hiện EVFTA dự kiến là 2.537,3 tỷ đồng./

Đức Minh

LIEN ANH CORP

Danh Mục

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Tuyển dụng

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* bãi dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

Thủ tục Hải Quan-Nội địa
0903 687 383

Chứng nhận C/O - Kiểm Dịch
0348 167 467

Hàng xuất nhập
0985 401 423

Email
thonglv@lienanhcorp.com

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

VẬN CHUYỂN HÀNG NHANH

FACEBOOK LIEN ANH

DỊCH VỤ HẢI QUAN NHANH

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU